Bygningsautomatik

Bygningsautomatik er i dag meget mere end bare lysstyring og belysningskontrol - det er derimod en måde at spare energi på tillige med at det skal kunne forbedre trivsel og effektiviteten hos mennesker. Ligesom hos mennesker ændres behovene for en automatiseret bygning/et hus sig over tid. Det skal kunne følge udviklingen i brugernes behov og let tilpasse sig til nye løsningsmodeller. Automatisering i bygninger betyder energibesparelse, reduceret CO2-emission og dermed forbedring i miljøpåvirkning i overensstemmelse med nationale og internationale retningslinjer.

inspirationskatalog

Fremtidens intelligente bygninger - Energieffektivisering, bedre bundlinje og en grønnere profil

Få vores inspirationskatalog omkring fremtidens intelligente bygninger.

Nye energieffektive bygninger og forbedring af eksisterende er uden tvivl de vigtigste initiativer, vi kan tage for at reducere energiforbruget og begrænse CO2-udledningen. Energi i disse bygninger bruges hovedsageligt til belysning, klimaanlæg, ventilation, opvarmning, køling, elevatorer og motorer. De fleste af disse bygninger eksisterer allerede, så der er store muligheder for at forbedre deres energipræstationer gennem målrettede initiativer, opgraderinger og eftermontering. For at opfylde de obligatoriske krav til energibesparelser skal bygningsejere overholde reglerne om effektivitetsforbedring.

Systemer til bygningsautomatik består af netværk af elektroniske enheder designet til at overvåge og kontrollere de mekaniske, sikkerheds-, belysnings-, HVAC- og fugtighedsstyrings- og ventilationssystemer i bygninger såsom i:

 • Indkøbscentre
 • Kontorer
 • Lufthavne
 • Hospitaler
 • Skoler
 • Parkeringspladser
 • Produktionsfaciliteter
 • Logistikcentre

Produktionsfaciliteter og processer

Forudsigelig vedligeholdelse og energibesparelse er sandsynligvis de vigtigste faktorer når der skal forbedres på en maskines effektivitet eller det samlede energiforbrug og downtime skal reduceres. Den kontinuerlige og effektive drift af udstyr er et afgørende element i optimering og reduktion af energiforbruget. Især er det meget omkostningseffektivt at forhindre udstyrssvigt gennem forudsigende vedligeholdelse, både hvad angår produktionseffektivitet og med hensyn til driftsomkostninger. Brugere med høj energi skal overvåges og optimeres for at reducere energiforbruget. Det kunne være hos motorer, elektriske varmeapparater, belysningssystemer, klimaanlæg og kompressorer.

Måling

Den nøjagtige måling af energiforbruget er det første trin i indsamlingen og analysen af de nødvendige oplysninger, der skal til for at skabe en effektiv energistyring. Oplysninger om kvaliteten af den anvendte strøm kan forbedre effektiviteten på stedet og lette fejlfinding i tilfælde af problemer med den elektriske installation. I mange kommercielle bygninger bliver behovet for at kontrollere og måle energiforbruget hos enkeltbrugere vigtigere for en nøjagtig omkostningsfordeling.

Vores energimålere og datalogningssystemer giver information, så operatører kan identificere forbrugstendenser og udføre korrigerende handlinger. Operatører kan ved at analysere på energiforbrugsprofilen, også samle belastninger så energien udnyttes bedre og også forhandle mere gunstige takster med forsyningsselskaber. Alarmtærskler kan indstilles til at advare, hvis forudindstillede grænser nås, så der kan træffes korrigerende handlinger. Realtidsovervågning af strømforbrug giver vedligeholdelsesledere og energiledere mulighed for at foregribe overbelastning, undgå strømafbrydelser og ikke overskride kontraktlige takster.

Du kan nu overvåge detaljeret hver enkelt belastning af installationen takket være de nye Quick-fit energimålere EM270/271/280. Disse målere kan overvåge op til 2 trefasebelastninger på samme tid eller op til 6 enfasede kanaler. Kombinationen af avancerede målere og specielle faste og splitkerne strømtransformatorer er specielt udviklet til at reducere installation- og idriftsættelsestiden. Denne innovative løsning er ikke kun velegnet til at blive kombineret med MCCB'er til hovedmåling, men også med 6-kanals fastkerne- og splitkerne-sensorenheder, MCB'er, til submåling. Ledelsen eller energiservicefirmaet i boliger kan forhandle den bedste takst ved at samle hele forbruget.

I nye bygninger er et kabelforbundet M-busnetværk specielt designet til dette formål, mens der til eftermontering i eksisterende bygninger anvendes den trådløse M-busløsning: EM24-måleren. Med sin indbyggede antenne tillader denne fjernindsamling af informationen uden behov for indgribende ændringer i det eksisterende system.


HVAC-Systemer

Kommercielle bygninger og infrastrukturer, produktionssteder og logistikcentre bruger en stor procentdel af energi i forskellige HVAC-systemer. Dette skyldes den store mængde af mennesker der hver dag passerer igennem, der har fortjent det bedst mulige indeklima.

De fleste motorer, der anvendes i ventilationssystemer, er enten tændt eller slukket uden nogen former for hastighedsregulering. Forskellige skiftetilstande er tilgængelige i de nye RGC1P (1-fase) og RGC3P (3-fase) solid state-controllere til at imødekomme forskellige applikationsbehov, såsom fasevinkelskift til hastighedskontrol og lysdæmpning og fuld cyklusskift til temperaturregulering.

Versionen med softstarter forhindrer høje startstrømme forbundet med belastninger og sikrer dermed en mere jævn opstart af maskinen.

RSBD og RSBT softstarters bruges til at begrænse rullekompressorens startstrøm og derved eliminere lysflimring.

RSWT og RSGD softstarters bruges til at kontrollere accelerationen af pumper og ventilatorer for at reducere mekanisk belastning på motorakslen.

 Tilstedeværelsessensorer giver zonetemperaturkontrol ved at indstille tidsplaner for tænd/sluk for at opnå de rigtige klimaforhold. WM15 er en effektanalysator med MID-certificering, udvidet til en Aaron-forbindelse: dette muliggør en godkendt, måling af HVAC-anlæggets forbrug og i tilfælde af dokumenteret besparelse adgang til lokale incitamentsordninger.

Et komplet og integreret system til bygningsautomatik

Carlo Gavazzi leverer redskaberne til en ny måde at designe huse eller bygninger på grund af applikationernes fleksibilitet og modularitet. Det integrerede bygningsautomatiske system er baseret på en patenteret digital bus; en to-leder Dupline®-bus, der er ekstremt effektiv til at transmittere al den information, der er nødvendig i bygningsautomatik. Takket være buskonceptet kan systemet til hver en tid udvides uden, at det kræver væsentlige strukturelle ændringer i installationen og derved tilbydes en fremtidssikret kosteffektiv løsning. Desuden kan funktionerne til hver en tid ændres og/eller opdateres meget let ved hjælp af software. Dette kan endda også gøres  eksternt. Takket være dette er systemet altid levende, dynamisk og har let ved at tilpasse sig husejerens skiftende krav og højteknologiens hastige udvikling.

Dupline®-bussen forenkler i høj grad installation og idriftsættelse af et bygningsautomationssystem. Sensorer og I/O-moduler er busdrevne og designet til decentral installation, hvorfor kabler kun er et spørgsmål om multidropning af 2-leder-bus fra modul til modul. Dette giver en betydelig reduktion af installationsomkostningerne sammenlignet med de traditionelle stjernekabler, hvor hvert signal har brug for en ledning tilbage til controlleren, og hvert modul har brug for strømforsyningstilslutning. Desuden giver systemet stor fleksibilitet til ændringer i sidste øjeblik og fremtidige forbedringer, fordi 2-leder-kablet allerede er tilgængeligt i hele installationen, så det er let at tilføje ekstra moduler.

En dynamisk og evigt-udviklende løsning

Carlo Gavazzi's system leverer komplette løsninger til hjemme- og bygningsautomatik, herunder belysningsscenarier for at vælge den bedste atmosfære, lukkerkontrol for at regulere perfekt lys og skygge, temperaturstyring for at kombinere optimal komfort med optimal effektivitet. Dertil kommer detektering i tilfælde af ulovlig indtrængen eller oversvømmelser for at yde beskyttelse mod indbrud eller skader på huset. Systemet kan også sørge for røgovervågning. Dertil giver det mulighed for, at der kan planlægges og programmeres til alle hændelser og grundlæggende funktioner. Alt dette skaber en unik grad af automatisering. Systemet inkluderer også energiovervågning, logningskraft, vand- og gasforbrug og de oplysninger, der findes i bussen (fx temperaturer, fugtighed, lysniveau, ...). Alle disse data er tilgængelige på grafer, der nemt kan tilgås ved hjælp af en smart device eller en pc, takket være den integrerede webserver. Desuden er systemet en åben platform designet til nem og hurtig integration med produkter fra andre virksomheder, da vi bruger protokoller baseret på TCP/IP, som vi leverer den komplette dokumentation til.

Hurtig idriftsættelse uden behov for adressering

En af de mest innovative funktioner er, at der ikke er behov for adressering af moduler: Installatøren skal bare montere alle modulerne, og derefter starte en netværksscanning. Så klarer systemet resten selv; det finder og genkender automatisk de tilsluttede enheder uden behov for at installatøren skal gå rundt i hele installationen for tilknytning eller adressering. Dette betyder tids- og omkostningsbesparelser og en fejlfri konfigurationsproces.

Diagnostisk funktion til lettere fejlfinding

Hvis der skulle opstå problemer, leverer systemet ekstremt ydedygtige, diagnostiske funktioner for at gøre det lettere at finde fejlen: bussen overvåges altid og giver information om kortslutninger, busspænding og busbelastning, støjniveau og kvaliteten af bussignalerne. Tilstedeværelsen af de programmerede enheder overvåges altid for at give en øjeblikkelig besked, hvis en pludselig er defekt. Alle disse oplysninger er logget i en fil, så montøren til hver en tid kan kontrollere, hvad der sker.

Topmoderne software til brugervejledning

Konfigurationen af systemet udføres let med det gratis Sx-værktøj, der kan downloades fra Carlo Gavazzis hjemmeside. Softwaren er udviklet ved hjælp af et avanceret koncept for at have en brugervenlig interface, der guider brugeren til en hurtig og fejlfri systemkonfiguration. På grund af mange grundlæggende funktioner kan den dygtigste bruger også selv oprette skræddersyede applikationer. Desuden har Sx-værktøjet mange fejlfindingsfunktioner for at gøre udbedring af eventuelle fejl lettere.

Fordelene ved Duplines® decentraliserede løsninger

Kommunikationsnetværk bruges i vid udstrækning i bygningsautomatiseringssystemer på automatiserings- og ledelsesniveauer, men bruges mindre på enhedsniveau, især inden for HVAC-styringssystemer. I de fleste tilfælde har hvert datapunkt brug for sin egen ledning (endda ofte flere) tilbage til DDC-controlleren, hvilket komplicerer installationen i tilfælde af bredt distribuerede datapunkter. Der kan være mange gode grunde til, at der stadig bruges traditionelle stjernekabler, men der er helt sikkert to afgørende faktorer på spil; omkostningerne og kompleksiteten af de tilgængelige enhedsniveau fieldbusløsninger.

Det nye Smart Building-koncept fra Carlo Gavazzi er ved at ændre denne situation. Fordi dette system forenkler fieldniveauledningen betydeligt, men uden at det øger materialeprisen. Desuden reducerer det idriftsættelsestiden og giver mulighed for at integrere HVAC og lysstyring på fieldniveau - et netværk, to løsninger. Systemet er baseret på busstyrede sensorer og aktuatorer og små I/O-moduler. Omkostningsbesparelserne ved denne decentrale I/O-løsning kan være betydelige.

BACnet, DALI og Dupline®

Hjernen i systemet er UWP 3.0-controlleren, der udfører de intelligente funktioner og samtidig giver linket til ethvert øvre niveau BMS gennem BACnet/IP. Under konfigurationen scanner det pc-baserede programmeringsværktøj Dupline®-netværket og tildeler automatisk adresser til alle datapunkterne og opretter de relevante BACnet-objekter. Dette giver enhver BACnet-kompatibel DDC-controller mulighed for at bruge Dupline® som ekstern I/O ved at læse og kontrollere datapunkterne gennem standard BACnet-objekter.

I belysningskontrolsystemet anvendes Dupline® til tilstedeværelses- og bevægelsesdetektorer (PIR), lux-sensorer og lysafbrydere osv., mens DALI-bussen bruges til belysningsaktuatorer (forkoblinger).

DALI-controlleren er et 2-DIN-modul, der tilsluttes til Dupline®-bussen når som helst. UWP 3. giver en række foruddefinerede belysningsfunktioner, inklusive den meget anvendte konstantlysstyring.

Med disse 3 fieldbussystemer kan ethvert netværksbehov inden for HVAC og lysstyringssystemer løses. De er alle integreret i SB2WEB-controlleren.

Integreret HVAC og lysstyring

 • Busdrevne sensorer og aktuatorer til HVAC og belysning er forbundet til den samme Dupline®-bus, hvilket afskaffer behovet for to separate netværk og muliggør datadeling på fieldniveau
 • SB2WEB er en fuldt udstyret og fuldt skalerbar belysningskontroller med DALI-masterkapacitet og kan enten betjenes stand-alone eller integreres med et DDC-kontrolsystem
 • Til HVAC-delen giver SB2WEB et fleksibelt og effektivt link til field-I/O via Dupline® 2-leder-bus, mens DDC'erne kører den valgte strategi.

Problemfri integration med ethvert DDC-system

 • BACnet/IP-serveren på SB2WEB giver en direkte problemfri interface med branchens eksisterende DDC-løsninger og bygningsstyringssystemer

Forenklet ledningsføring på fieldniveau

 • Dupline® 2-leder-bus afskaffer behovet for dyre ledningsføringer, hvilket sparer penge på lednings- og installationsomkostninger i forhold til traditionelle Device-to-DDC-løsninger
 • Den betydelige reduktion af installationsomkostningerne opnås uden at øge materialeprisen på grund af reduceret behov for DDC I/O'er og standardsensorer
 • Dupline® er en robust og gennemprøvet teknologi med over 150.000 installationer over hele verden, herunder i bygningsautomation, minedrift, olieboring, jernbaner og mange, mange flere steder.

Færre underpaneler og DDC-controllere

 • Minimumsafstanden fra underpanelet eller DDC til fieldudstyret øges kraftigt ved hjælp af Dupline® 2-leder busteknologi
 • Antallet af I/O'er for DDC Controller øges væsentligt

Fleksibel, modulær og udvidelig

 • Systemet kan let udvides. Dupline®-buskablet skal blot udvides og herefter tilføjes de ønskede moduler
 • Systemfleksibilitet, bagudkompatibilitet og udvidelsesmulighed sparer omkostninger ved at minimere kravene til systemet
 • Ændringer i sidste øjeblik er let imødekommet

Integreret HVAC og lysstyring med SB2WEB

SB2WEB BACnet-controlleren er den centrale enhed. Det deler interface med DDC'er og BMS via BACnet/IP og kan styre op til syv Dupline®-busgeneratorer på en gang. Dupline®-fieldbussen forbinder alle de sensorer, aktuatorer og indikatorer, der er nødvendige, til HVAC- og belysningssystemer i et enkelt free topology netværk. Den robuste og støjimmune bus kører på et ikke-afskærmet 2-leder kabel uden behov for end-of-line-kabelafslutninger. Flere hundrede meter kabellængde kan opnås afhængigt af belastningen på de busdrevne enheder og kabeldimensionerne. DALI-master giver linket fra Dupline® til DALI-lysaktuatorerne.

Gør omgivelserne effektive

En række internationale regler, herunder EN 15232, det europæiske direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD 2010), ISO 50 001 og bæredygtigheds- og energicertifikater som LEED (US) eller Energy Star (US) har ført til oprettelsen af tekniske standarder som åbne kommunikationsprotokoller (BACnet og DALI) og specialiserede applikationer designet til at optimere energieffektiviteten i bygnings- og rumautomatiske systemer. Energibesparelser på op til 30% kan opnås ved at øge bevidstheden omkring den, gøre energiforbruget gennemsigtigt og indføre målrettet energistyring og kontrol.

Din grønne bygning

Den eneste måde, hvorpå man kan nå de netop nævnte mål, der skal til, for at opfylde regler og rentabilitet, er ved at benytte sig af et bygningsautomationssystem: Carlo Gavazzi's løsning, der er baseret på en åben platform, der er bemyndiget af BACnet og DALI verdensomspændende standarder, hjælper dig med at maksimere energieffektiviteten i forhold til bygningens eksterne miljøforhold og belægning, samtidig med at de giver de højeste niveauer af komfort, sikkerhed og kvalitet.

Belysning er et af de vigtigste områder at fokusere på for at reducere elomkostningerne, så evnen til at kontrollere og overvåge dette er en nøglefunktion, der let kan opnås ved hjælp af Sx2WEB-controlleren, den programmerbare og intelligente enhed, der styrer Carlo Gavazzi-system. Enkelheden af DALI-bussen kombineret med Sx2WEB-platformens fleksibilitet og skalerbarhed giver en unik og lang række af kontrolstrategier, der til enhver tid kan tilpasses til lejernes skiftende behov.

Fra besparelse til bæredygtighed

Lavere energiforbrug øger konkurrencefordelen:

 • Det reducerer driftsomkostningerne med 13,5% i nye bygninger og med 8,5% i gamle*
 • Det øger aktivværdien
 • Lavere energiforbrug øger investeringsafkastet:
 • ROI-forbedringer på 9,9% i nye bygninger og 19,2% i gamle*
 • Lejestigninger på 6,1% i nye bygninger og 1% i gamle*

*MacGraw Hill Construction, Green outlook 2016

Præcis kontrol giver reducerede energiregninger

DALI-bus

DALI-bussen blev skabt takket være et samarbejde mellem de førende belysningsfabrikanter. Deres mål var at skabe en fælles digital interface til styring af lysarmaturer. I dag er det verdens foretrukne standard, som mange virksomheder har vedtaget at bruge. Ved at bruge DALI-bussen kan arkitekter, specifikatorer, integratorer og slutbrugere stole på kompatibiliteten og udskifteligheden af de forskellige kontrolgear.

Den slående succes denne standard har fået, skyldes også den meget nemme installation (kun to ikke-polariserede ledninger med free topology), dens lave idriftsættelsesomkostninger (ingen certificerede ledninger eller gebyrer kræves) og dens skalerbarhed og evige fleksibilitet.

Carlo Gavazzi's smarte kontrolstrategi

DALI-bussen sammen med den kraftfulde Sx2WEB-controller kan hjælpe dig med at opnå en højere energieffektivitetsvurdering og opfylde dine lokale grønne bygningskrav til energibesparelser.

De vigtigste kontrolstrategier, der leveres af Sx2WEB-controlleren, er:

 • Udnyttelse af dagslys - sørger for automatisk dæmpning for at kompensere for mængden af naturligt lys
 • Automatisk solopgang og solnedgangsberegning
 • Realtidsur og planlæggere til at tænde/slukke, dæmpe eller ændre scenarie
 • Lysniveauer der styres efter menneskers tilstedeværelse og timere
 • Zone kontrol

Ud over dette udstyrer Sx2WEB dig med rapporteringsfiler med alle de data, du har brug for, for at kontrollere om energimålene er nået, eller om der kan foretages yderligere forbedringer.

Overvågning og beskyttelse

Bygningsautomatiseringssystemer håndterer mange meget følsomme elementer. Deres svigt kan have konsekvenser for slutbrugeren som tab af komfort, downtime eller forringede præsentationer. Overvågning og beskyttelse bliver en forudsætning for at reducere tilfælde som disse.

I tilfælde af forkert net kan controlleren beslutte at lukke kun 3-fasebelastningerne og lade resten være i drift, mens vedligeholdelsesteamet aktiveres. DPA51 og DPA52 er multivoltage opsætningsfrie overvågningsrelæer der giver denne beskyttelse samtidig med at optage minimal plads. En subtil lille fejl finder sted, hvis en neutral forbindelse mistes. Dette kan forårsage overspænding på nogle 1-fasede belastninger, hvilket kan medføre fejl på apparater og i værste tilfælde brand. DPB51 overvåger spændingsniveauer også for fase-neutral for at afbryde forbindelsen i sådanne tilfælde.

Belastningsarrangementet kan ændre sig meget i bygningens levetid. Dette medfører 3-faset spændingsubalance, når de ikke er jævnt belastet. Motortemperaturen stiger, og levetiden falder, hvilket medfører downtime og kostbar vedligeholdelse. DPB02 overvåger asymmetri i 3-faset spænding, dvs. at installatøren er på stedet til at ombalancere systemet, hvis det er nødvendigt.

Jordlækagebeskyttelse ydes af vores modulære jordstrømsenheder DEA71 og DEB71. De arbejder med CTG's eksterne kernebalancetransformatorer og inkluderer en præalarmoutput for at informere om en mulig forestående frakobling.

Investering for at kende status for kritiske belastninger er værd at drage fordel af en hurtig og effektiv reaktion, når der er en fejl. I vandcirkulationspumper eller luftudsugningsventilatorer bruges DIA02 og DIA53 til at registrere ON/OFF-status og reagerer straks, hvis det er nødvendigt. E83 og A82 giver motorens strømværdi til controlleren for at kunne opdage specifikke problemer, som blokeret indsugning eller tørkørsel på pumper.

Video

Bygningsautomatik Løsninger

Bygningsautomatik - Lyskontrol

CPA Serien

PIR Sensor - SxQP360L Serien

Wireless Flat Switches

UWP 3.0 Monitoring Gateway

SD2DUG24 - Dupline

People Counting

Brochurer

Bygningsautomatik Løsninger

HVAC Systemer og Løsninger

Energistyring og måling - Overblik

Dali Control og Dali Bus

Energiovervågning Løsninger

Overvågningsrelæer Overblik

SmartBuilding Systemer

Bygningsautomatik Systemer

Energimåling Løsninger

Energistyring Innovation

Vil du vide mere?

Navn*
Email*
Besked
0 of 350