Landbrug

Designet til at møde markedskrav 

Mekaniseringen af landbruget har medført store ændringer indenfor jordbrug og lettet byrden for landbrugsarbejdere betydeligt. Ligeledes har fremskridt inden for traktorteknologi gjort traktorer mere alsidige og egnede til en bredere vifte af landbrugsopgaver.

Maskiner til pløjning og dyrkning har bidraget til at øge produktionen. F.eks. bruges specialmaskiner til at plante frø og anvende gødning gennem barkflis i den korrekte dybde, der sikrer det optimale udbytte af jorden. I kunstvanding er teknologier som mikrosprinklere eller drypvanding kommet til; det sparer på vandet og sikrer mindre strømforbrug. Det er de miljøvenlige løsninger til nu og for fremtiden.

Den globale industri inden for landbrugsmaskiner giver også mere støtte til småbønder og andre landmænd med udstyrsdesign og modeller, der passer til deres behov og tjenesteudbyderes behov.

Se mere om vores samlede løsninger til landbrugssektoren i denne brochure.

Carlo Gavazzi tilbyder bl.a. en bred vifte af sensorer til måling af hjulenes hastighed og rotationsretning i landbrugstraktorer, høstmaskiner osv. Carlo Gavazzi's kapacitive sensorer bruges i vid udstrækning til niveaumålinger af frø, foder og væsker i siloer og i dyrefodermaskiner, og derudover også ultralydssensorer der hovedsageligt bruges til niveaumålinger af væsker (f.eks. i malkemaskiner).

Pålidelige kunstvandingssystemer er meget vigtige for landbrugsproduktionen. Den velprøvede Dupline® fieldbus er blevet kendt som en ekstremt brugervenlig og fleksibel fieldbus, der med up-to-the-minute teknologi er i stand til at transmittere signaler over lange afstande - funktioner, der gør Dupline® ideel som fieldbuskabel i kunstvandingssystemer.

Takket være Carlo Gavazzi's brede produktsortiment kan de fleste landbrugsudfordringer også imødekommes af blot en og samme leverandør.

Traktorer og landbrugsmaskiner

Landbrugsmaskiner har brug for pålidelige og holdbare dele og komponenter, der er i stand til at arbejde mange timer under vanskelige, udendørs forhold, udsat for enhver form for belastning.


Carlo Gavazzi tilbyder et omfattende udvalg af komponenter til de fleste anvendelser i landbrugs- og jordbearbejdningsmaskiner; det være sig alt fra passive magnetiske pick-up sensorer til induktive nærhedssensorer.

Pick-up sensorer

Pick-up sensorerne registrerer og måler hastigheden på foniske eller tandede hjul og generelt af enhver roterende enhed, som er bygget i et ferromagnetisk materiale og forsynet med slidser og tandhjul, det værende sig for eksempel i motorer og traktorer.

Induktive sensorer

Induktive sensorer bruges til berøringsfri målinger - for eksempel til at tælle akslernes omdrejninger i maskiner eller til at overvåge skovlens position i en rendegraver. IO-Link ICB induktive sensorer muliggør let udveksling af procesdata, fjernkonfigurationer og begivenheder med et enkelt og billigt 3-leder kabler - helt uden at skulle ændre den eksisterende konstruktion. ICB-serien, der er tilgængelig fra M12 til M30, kan konfigureres fuldstændigt så det muliggør helt nye funktioner såsom hastigheds kontrol.

Kapacative niveausensorer

Carlo Gavazzi tilbyder også sikkerheds- og positionsmekaniske kontakter i forskellige udgaver og konfigurationer. Vores kapacitive niveausensorer (CD34CNF-serien) kan monteres uden for plasttanke og registrere niveauet af vandbaserede kemikalier, mens de ignorerer skum, film eller ophobning.

Ultralydssensorer

Ultralydssensorer (UA-serien) bruges fx til at overvåge sprøjtehøjder i selvkørende sprøjter til række afgrøder. En særlig anvendelse af ultralydssensorer med en analog udgang er til styringen af vognes kørselsretning eksempelvis indenfor høstningen af frugt.

Siloer

Carlo Gavazzi tilbyder meget effektive muligheder for måling af flydende og faste overfaldsniveauer, både i store siloer og i små opbevaringsbeholdere. Vores fjerde generation TRIPLESHIELDTM kapacitive sensorer er designet til at detektere objekter med en dielektricitetskonstant (DC) helt ned til 1,5.

Vores CA18 og CA30 CAN/CAF sensorer er fremragende til nøjagtig måling af tørkorn uanset dets fugtighedsgrad. Sensoren giver et stabilt og præcist signal om landbrugsproduktiviteten målt pr. arealenhed. At have kendskab til disse målinger gør det langt lettere at justere mængden af gødning og herbicider på den helt rigtige måde. Som et resultat kan omkostningerne reduceres og miljøpåvirkningen minimeres.

De kapacitive sensorer EC30 (AC-version) har en lang følsomhedsafstand, der muliggør nem registrering af korn.

VC11/12-sensorerne fås i strømforsyninger med flere spændinger med relæudgange og bruges i mange forskellige landbrugsapplikationer.

Det konduktive niveau føler program fra Carlo Gavazzi består af et komplet sortiment af intelligente ledende niveaukontroller til væsker såsom i gyllebeholdere (CL-serien) og CLH-elektrodesonder (til både 3 eller 5 elektroder).

Forskellige justeringsmuligheder gør det muligt for controlleren at udføre påfyldningsoperationer, tømningsoperationer eller en kombination af de to.

Foderfordelingssystemer

Foderfordelingssystemer er afgørende for kvaliteten og sikkerheden på landbrug med svin, fjerkræ og i mejerisektoren. Det er vigtigt at fodre alle kyllingerne på samme tid, og dermed er en manuel håndtering ikke udelukket. I foderfordelingssystemer styres fordelingen af sensorer (kapacitive, induktive, fotoelektriske) normalvis i kombination med solid state-relæer og soft starters.

IO-Link sensorer kan bruges til eksternt at ændre parametre i sensoren for at tilpasse sig forskellige fodertyper.

De kapacitive niveausensorer med IO-link er velegnede til denne applikation, da de hurtigt giver en diagnosticering i tilfælde af stop, der sikrer optimal up-time for fodringssystemerne. Takket være deres avancerede indstillinger er det også muligt at registrere fodertypen og forhindre de fejl, der ellers kan opstå, når foderstofleverandøren skifter.

VC11/12-sensorerne er i stand til direkte at køre en kontaktor eller en lille motor.

LD30-sensoren kan bruges til direkte at registrere en ko eller gris, når den kommer ind i foderstationen.

LD30 og PD30 sensorerne i rustfrit stål er enormt slidstærke og fungerer perfekt selv i de mest krævende miljøer. Huset, der er i rustfrit stål af høj kvalitet, garanterer maksimal mekanisk modstandsdygtighed, og de foreskrevne rengøringsplaner overholdes problemfrit uden at det kræver kostbar downtime.

Ultralydssensorer eller kapacitive sensorer styrer niveauerne i siloerne og overvåger tømning for at sikre effektiviteten af processen.

Carlo Gavazzi’s softstartere (RSGD) sikrer en jævn opstart og slukning af maskiner, pumper, skruetransportører med foder, ventilatorer samt kølere (RSBT).

Temperaturregulering i dyreavl er optimeret med RGC1P proportional controller, der via en analog indgang regulerer effekten af varmelamper og dermed temperaturen.

RGC3P (i specialversion) bruges til optimal hastighedskontrol af ventilatorer i inkubatorer til æg.

Kunstvanding

De traditionelle vandingssystemer er karakteriseret ved komplekse og dyre ledninger. Med Carlo Gavazzi Dupline®-kunstvandingsbus reduceres installationsomkostningerne derimod tillige med at fleksibiliteten i landbrugsvandingssystemer øges - hvor ventilerne ellers normalt er fordelt over et stort område. Enhver type vandingscontroller, uanset om det er en PLC, PC eller dedikeret controller, kan bruge Dupline® som et eksternt I/O-system. Ledningstopologien er helt fri uden begrænsninger i antallet og længden af grene. Dupline® Fieldbus er det ideelle system til at kontrollere niveauer, overvåge pumper og aktivere ventiler over et stort område og på lang afstand.

RSWT softstartserien er en 3-faset softstarter designet til at begrænse startstrømmen og trykstød i centrifugalpumper. Minimale brugerindstillinger og et kompakt design gør det lettere at udskifte stjernedeltaer og mekaniske kontaktorer. RSWT's selvlæringsalgoritme sikrer, at pumpen hver gang starter med optimale indstillinger - selv under forskellige belastningsforhold.

HDMS er en enfaset dynamisk motorsoftstarter til borehulspumper. Den innovative HDMS-algoritme (patentanmeldt) er designet til at reducere startstrømmen med 70% i forhold til en direct on line (D.O.L.) opstart, hvilket resulterer i mindre forstyrrelser på generatorer eller svage spændingsnet. Med HDMS er startkondensatoren ikke længere påkrævet, da den selv genererer nok startmoment gennem en unik algoritme der benytter sig af IGBT'er.

DEA71 og DEB71 beskytter elektriske installationer mod risiko for brand eller elektrisk stød på grund af strømlækager. De er ideelle til beskyttelse af pumper, nedsænkelige pumper og motorer. De registrerer isolations- og/eller jordforstyrrelser via den eksterne strømstransformator (CTG), og giver et advarselssignal på 60% og udløser MCB, når fejlstrømmen overstiger det forudindstillede niveau.

Video

Photoelectric Time of Flight sensors

Capacitive proximity sensors

Inductive proximity sensors

Ultrasonic sensors

Brochurer

Landbrugsløsninger

Induktive Sensorer - ICB-serien

Ultralydssensorer - UA18/UA30

Kapacitive Sensorer - CA18/30 CAN/CAF

Kapacitive Sensorer - VC11/12

IO-Link Kapacitive Sensorer

Laser Sensorer - LD30

Fotoelektriske Sensorer - PD30

Fieldbuses - Overblik

HDMS - Singlefase Motorstarter

Vil du vide mere?

Navn*
Email*
Besked
0 of 350