Teknisk Support

Service, know-how og rådgivning*

Generel teknisk rådgivning om vore produkter

Vi kender vores produkter bedst, og vores eksperter har mange års erfaring med, og masser af know-how om vores produkter og systemer. Vores eksperter hjælper gerne med at forstå brugen af vores komponenter.

Rådgivning om projektopbygning og bestykning (Projektering)

Vores eksperter har mange års erfaring med undgå faldgruber og efterfølgende problemer under opstart af projekter. Når projekter startes, skal man have overblik over, hvordan det skal opbygges og struktureres, og hvilke komponenter der skal indgå. Vores eksperter hjælper gerne med at skabe overblik og struktur over opbygningen og den rette bestykning af systemerne.

Grundopsætning af produkter (Klargøring før montage)

Visse af vores produkter kan med fordel grundopsættes inden montering. Vores eksperter hjælper gerne med dette, hvis der er et ønske og behov herfor.

Opsætning af systemer (Klargøring efter montage)

Efter montage af vores komponenter, kan der være behov for en indledende klargøring af systemet, hvor komponenter parres og sættes op med navngivning, placering med videre. Vores eksperter hjælper gerne med denne opsætning, så projektet kommer godt på vej.

Programmering af funktioner i projekter og systemer (Idriftsættelse)

Når alle komponenter er opsat og klargjort i systemet, kan der være behov for funktionsprogrammering. Vores eksperter hjælper gerne, hvis ikke man føler sig i stand til at udføre opgaven selv.

Teknisk problemløsning (Drift)

I den daglige drift oplever vi, at kunder kommer ud i en blindgyde, og ikke kan lokalisere, hvor systemet fejler, om det er en komponent, om det er i opsætningen eller i funktionsprogrammet, man skal finde fejlkilden. Vores eksperter hjælper gerne med råd og vejledning i forhold til fejlsøgning og fejlretning.

*Rådgivning om valg af produkter er gratis. Øvrig rådgivning faktureres på timebasis.

Vil du vide mere?

Navn*
Email*
Besked
0 of 350